A személyes adatok védelme az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) hatályba lépése óta előtérbe került, annál is inkább, mivel a GDPR egységes uniós szabályozást valósított meg és az adatvédelmi nem megfelelőség miatti bírság kitettség a sokszorosára nőtt.

Irodánk széleskörű elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik az adatvédelem területén, ismeri a hatóság (NAIH) joggyakorlatát és elvárásait. Adatvédelmi tapasztalatunk birtokában vállaljuk gazdálkodó szervezetetek, állami és önkormányzati szervek adatvédelmi átvilágítását, amelynek eredményeképpen egy auditjelentésben feltárjuk a hiányosságokat és javaslatot teszünk a szükséges intézkedések meghozatalára, majd részt veszünk annak végrehajtásában.

Új adatkezelési tevékenység megkezdését megelőzően közreműködünk adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatásában, illetve az adatvédelmi szabályozási környezet kialakításában, adatvédelmi tárgyú dokumentáció elkészítésében (pl.: adatkezelési nyilvántartás, érdekmérlegelési teszt, adatkezelési tájékoztató), szükség esetén akár teljes GDPR implementáció lebonyolításában.

Sokrétű ismerettel rendelkezünk az elektronikus (kamerás) megfigyeléssel és a munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő magatartásának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés területén.

Közös adatkezelő partnereik, illetve adatfeldolgozó megbízottjaik, alvállalkozóik tevékenységéhez kapcsolódóan kidolgozzuk és elkészítjük a szükséges adatkezelési megállapodásokat.

Irodánk vállalja továbbá adatvédelmi tisztviselői (DPO) feladatok ellátását.