A Récsényi Ügyvédi Iroda elsősorban a gazdálkodó szervezetek, kiemelten a kis- és középvállalati (KKV) szektor vállalkozásai részére nyújt széles körű jogi szolgáltatásokat, ugyanakkor költségvetési szervek és önkormányzatok jogi támogatását is biztosítja. Az Iroda magánszemélyek és egyéb szervezetek jogi ügyeinek ellátását is vállalja, a felmerülő problémák megoldásához személyre szabott jogi megoldást kínál.

Más ügyvédi irodákkal szemben előnyünk, hogy az Iroda – a munkatársak másfél évtizedes céges környezetben megszerzett tapasztalatait felhasználva, a cégek belső struktúrájának és működésének ismeretében – hatékony támogatást tud nyújtani a vállalkozások mindennapi működése során felmerülő, szerteágazó jogi kérdések megoldásában. E körben kiemelendő az induló vállalkozások, illetve vállalkozást létrehozni kívánó személyek részére a vállalkozás indításával, az optimális szervezeti és jogi háttér kialakításával kapcsolatos tanácsadási, mentorálási szolgáltatásunk.

Az Iroda a felmerülő kérdéseket nem pusztán kívülről, hanem az ügyfél belső szemszögéből vizsgálva, magas szakmai színvonalon, rugalmasan és hatékonyan, az ügyfél céljait és érdekeit szem előtt tartva, a jogszabályok által biztosított törvényes kereteken belül kezeli.

A célokat szem előtt tartva az Iroda feladata az ügyfél által kitűzött célok eléréséhez vezető lehetséges utak megtalálása, azok előnyeinek és hátrányainak feltárása, majd az ügyfél döntését követően részvétel a terv precíz végrehajtásában, annak érdekében, hogy minden egyes részlet pontosan a megfelelő helyre kerüljön.

Tevékenységünk során fontosnak tartjuk a kölcsönös bizalomra épülő kapcsolat kialakítását, hogy az ügyfelek valós igényeit felmérve, motivációját megismerve és megértve, problémáit feltárva hatékony segítséget tudjunk nyújtani a legjobb megoldás megtalálásában.

Jogi munkánk magas színvonala az alapos jogi tudáson, a szakmai elhivatottságon, a logikus gondolkodáson, a lényeglátáson és a precizitáson nyugszik. Az Iroda a tevékenységét a fenti elveket valló együttműködő partnerek közreműködésével végzi.