Felhasználási feltételek

A honlap, a honlapon található valamennyi tartalom – megjelenési formájától függetlenül – a Récsényi Ügyvédi Iroda jogi védelem alatt álló szellemi tulajdonát képezi. Erre tekintettel az Ügyvédi Iroda fenntart minden olyan jogot – így különösen a tulajdonosi, a szerzői és egyéb jogi védelem alapján fennálló jogait – amelyet kifejezetten nem ruházott át.

A honlap felhasználói azonosítás nélkül látogatható, annak tartalmát, a honlapon elérhető adatokat, információkat a honlap látogatói saját jogszerű tevékenységük végzésére, a szükséges és indokolt mértékben felhasználhatják, azonban ezen tevékenység keretein túlmenően tilos a honlapot vagy annak egy részét kimásolni, újrahasznosítani, illetve oly módon használni, amely az Ügyvédi Iroda szellemi tulajdonát, jogát vagy jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti.

A honlapról átvett adatok, információk a fentiek szerinti feltételekkel felhasználhatóak a honlap és/vagy a Récsényi Ügyvédi Iroda mint forrás feltüntetésével.

Amennyiben Ön a honlapra (vagy annak bármelyik elemére) mutató linket kíván elhelyezni, illetve a honlapot vagy annak meghatározott részét, elemét más honlapba kívánja beágyazni, azt kizárólag az Ügyvédi Iroda előzetes írásbeli hozzájárulásával, az abban meghatározott feltételek szerint teheti meg.

Felelősségi nyilatkozat

A honlapon közzétett adat, megjelenített információ kizárólag a tájékoztatás célját szolgálja, az semmilyen körülmények között nem minősül jogi tanácsadásnak. Amennyiben konkrét tanácsra van szüksége egy adott jogi problémával összefüggésben vagy a honlapon közölt információval kapcsolatban szeretne további tájékoztatást kapni, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal a honlapon található elérhetőségeinken.

Az Ügyvédi Iroda minden tőle elvárhatót megtesz a honlap rendszeres karbantartásáért és frissítéséért, azonban a honlapon elhelyezett anyagok helytállóságáért, pontosságáért és időszerűségéért semmilyen felelősséget nem vállal.

A honlapon található külső hivatkozásokért és azok tartalmáért az Ügyvédi Iroda mindennemű felelősségét kizárja.

Az Ügyvédi Iroda fenntartja a jogot, hogy a honlapot, annak tartalmát előzetes értesítés nélkül módosítsa, megszüntesse vagy elérhetőségét korlátozza.

Az Ügyvédi Iroda a honlap használatával összefüggésben eredő károkért mindennemű felelősségét kizárja, azt a honlap látogatói kizárólag saját felelősségükre használhatják fel.

A honlapról származó adatok, információk felhasználásának jogszerűségéért a honlap látogatója kizárólagosan felel, e tekintetben az Ügyvédi Irodát semmiféle felelősség nem terheli.