Ügyvédi irodánk vállalja az ingatlanokkal összefüggő jogügyletek teljes körű lebonyolítását és a szükséges jogi képviselet ellátását az ingatlanügyi hatóság (földhivatal), illetve szükség esetén más hatóságok előtt.

Az ingatlanok tulajdonjogának átruházásával kapcsolatban elkészítjük az adásvételi vagy ajándékozási szerződést; az ingatlanok megosztásával vagy egyesítésével kapcsolatban vállaljuk a telekalakítási megállapodások megszerkesztését; az ingatlan hasznosítása esetén pedig a megfelelő bérleti szerződés kidolgozását.

Ingatlannal összefüggő ügyekben készséggel közreműködünk az okiratok véleményezésében, illetve tanácsadással segítjük Önt a megfelelő döntés meghozatalában.

Földméréssel és geodéziai munkák ellátásával is foglalkozó szakmai együttműködő partnerünk révén az ingatlant érintő telekalakítási, használatmegosztási, birtokhatárrendezési ügyekben – igény esetén – segítséget nyújtunk a műszaki háttér biztosításához.