A jogszerű foglalkoztatás kereteinek kialakítása érdekében vállaljuk a munkaviszony létrehozásához és fenntartásához szükséges munkaszerződések, munkaügyi tájékoztatók, munkaviszonnyal kapcsolatos megállapodások (pl.: tanulmányi szerződés, versenytilalmi megállapodás) és különféle szabályzatok (pl.: munkaügyi adatkezelés, cégautó használat) kidolgozását.

Adatvédelmi szakértelmünk birtokában sokrétű ismerettel rendelkezünk a munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő magatartásának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés területén.

Szükség esetén segítséget a nyújtunk a munkavállalói kötelezettségszegés esetén alkalmazható intézkedések foganatosításával összefüggésben, illetve elkészítjük a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos dokumentumokat (pl.: felmondás, azonnali hatályú felmondás, közös megegyezéses megszüntetés).

Munkaügyi jogvita esetén a munkáltatói oldal mellett munkavállalók képviseletét is ellátjuk.