Ismét újabb haladékot kaptak az építkezők!

A 2020. szeptemberi, majd 2021. januári blogbejegyzésünkben már foglalkoztunk az új épületek közel nulla energiaigényű követelményszintnek való megfelelésének jogi hátterével, azonban most újra aktuálissá vált a téma, újabb határidő módosítás miatt.

Az eredeti tervek szerint 2020. december 31-ét követően kizárólag olyan új épületek használatbavételére kerülhetett volna sor hazánkban is, amelyek megfelelnek a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó jogszabályban meghatározott követelményszintnek. Az eredeti jogalkotói akarat szerint 2020. december 31-ét követően megszűnt volna az az átmeneti lehetőség, hogy a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményeknél enyhébb előírásoknak megfelelő, ú.n. költségoptimalizált követelményszintet teljesítő épületek használatba vételi engedélyt kapjanak.

Noha a szabályok, így a 2021-től alkalmazandó szigorúbb követelmények több éve ismertek voltak mindenki számára, vagy nem vették figyelembe ezen előírásokat, vagy az épületek kivitelezése különböző okok következtében 2020-ban nem fejeződött be, így azok az enyhébb követelményszintnek megfelelő energetikai minőségben nem kerültek használatba vételre.

A jogalkotó ezen beruházások segítése céljából először 2020 decemberében módosította a vonatkozó jogszabályokat. A korábbi előírás akkor nem változott, azonban kiegészült azzal, hogy ha az építészeti-műszaki dokumentáció alapján az épület kialakítása nem közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű, és a használatbavételre 2020. december 31. napját követően kerül sor, akkor a közel nulla energiaigényű követelményszintnek csak 2021. június 30. napja utáni használatbavétel esetén kell megfelelni.

A módosított határidőt azonban a kormány 2021 márciusában újabb egy évvel kitolta, így a módosítás következtében 2022. június 30-tól kellett volna alkalmazni a közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigénnyel kapcsolatos előírásokat, eddig az időpontig a 2020. december 31. napján hatályos energetikai előírásokat kellett volna alkalmazni, azzal, hogy az építtető választhatta volna a közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigénnyel kapcsolatos előírások alkalmazását is.

A legújabb, 2022 augusztusi módosítás eredményeképpen további két év haladékot kaptak az építtetők, így a közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigénnyel kapcsolatos előírásokat már csak 2024. június 30-tól kell alkalmazni. Ebből következően eddig az időpontig továbbra is a 2020. december 31. napján hatályos épületenergetikai előírások alkalmazandók, azzal, hogy az építtetők továbbra is választhatják a közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigénnyel kapcsolatos előírások alkalmazását.

A határidő módosítása egyaránt érinti az egyszerű bejelentéses lakóépületeket és az építési engedélyhez kötött beruházásokat. A jogalkotó nem tett különbséget az építési engedélyek, bejelentések időpontjához képest sem, így egy 2018-ban és egy 2022-ben megkezdett beruházásra is ugyanazok a szabályok alkalmazandók, tekintet nélkül arra, hogy egy 2022-ben induló projekt esetében a korábbi – többször módosított – szabályozás alapján már mindenképpen a közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigénnyel kapcsolatos előírásokat kellett volna alkalmazni.

A blogbejegyzésben leírtakkal összefüggő kérdések esetén a kapcsolatok menüpont alatti elérhetőségeken állunk szíves rendelkezésükre. A jelen blogbejegyzés kizárólag a tájékoztatás célját szolgálja, az nem minősül jogi tanácsadásnak; annak egyedi ügyben történő felhasználásáért a Récsényi Ügyvédi Iroda a jogi felelősségét kizárja.